تاپیک جامع کولر پژو 405 و خانواده. - صفحه 154 - مهر و موم فلزی • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

:sn: ن

jalilturbo نوشته انجام گرفته:رادیاتور دو لول بندازید و از شر مشکلات دمای زیاد موقع کولر گرفتن در سربالایی ها آسوده بشوید.
به صورت حتم رادیات من سوراخ انجام گرفت و باید یک رادیات نو مینداختم که دوستان گفتند رادیات دو لول بنداز
۱۵۵ تومن کوشش رادیاتور خریدم

منم کوشش دولول انداختم ولی به نظرم فرق آنچنانی تو خنک کـــردن نکـــرد. دلیلشم اینه که تایمی کولر میخانومی فن رو دور کند میره. بخاطر همین فنو انداختم رو دور تند و دیگه تو سربالایی داغ نمیکنه. دیگه نمیدونم اگر رادیات فابریک بود و فن رو دور تند میکـــردم مثل الان داغ نمیکـــرد یا باز داغ میکـــرد.