داویتسیوزو، پیشتاز روز نخست تمرین موتو جی پی اتریش • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
آندره داویتسیوزو توانست بهترین زمان تمرین های امروز را با اختلاف حدود ۰٫۲ ثانیه نسبت به موتورسوار دوم به دست آورد. ماوریک وینیالز بعد از او سریع ترین زمان را ه ثبت رساند و دنی پدروسا هم سوم انجام گرفت.

تمرین نخست در پیست خشک برگزار انجام گرفت و با برتری هکتور باربِرا، موتورسوار تیم Reale Avintia Racing همراه بود. او در تمرین نخست تنها تعداد هزارم ثانیه سریع تر از داویتسیوزو بود. تمرین دوم اما با شرایط مرطوب شروع انجام گرفت، سپس پیست به سرعت خشک انجام گرفته و افزایش تمرین دوم در شرایط خشک برگزار انجام گرفت.

یوهان زارکو که عملکـــرد نیکوی در تمرین دوم داشت و تهدیدی برای پیشتازان محسوب می انجام گرفت، روز نخست را در رده چهارم به پایان رساند. خورخه لورنزو نیز پنجم انجام گرفت. باربرا که سریع ترین آقا تمرین نخست بود، در تمرین دوم نتوانست زمانی بهتر از تمرین نخست به دست آورد و در رده بندی کلی با احتساب زمان تمرین نخست، و اختلاف تنها ۱۵ هزارم ثانیه نسبت به لورنزو ششم انجام گرفت. مارکز هم با اختلاف ۱۸ هزارم ثانیه نسبت به باربرا هفتم انجام گرفت. به صورت حتم مارکز در تمرین دوم زمین خورد، اما خوشبختانه مشکلی برای او ایجاد نانجام گرفت و توانست به تمرین برگردد.

جدول کلی تمرینات روز نخست اتریش: