مسابقه یک ون فولکس‌واگن تایمی از کنار روی زمین هست! + فیلم • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

هرکسی که به دنبال مسابقات ۲۴ ساعته لمانز باانجام گرفت و اخبار آن را پیگیری کند، ممکن هست که با این خودروی عجیب برخورد داشته باانجام گرفت. هرتعداد این خودرو در مسابقات حرفه‌ای لمانز حضور ندارد و تنها در سطح‌های پایین آن شرکت می‌کند که برای علاقه مندان با بودجه‌های …