20 دقیقه روند تکمیل بازسازی و تعمیر بی ام و سری 7 واژگون انجام گرفته را ببینید • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تعمیر بدنه خودرو بویژه برای ماشین‌های مدرن امروزی تعدادان کار آسودهی نخواهد بود و پس از وقوع حادثه، زیادی از مالکان اتومبیل به این موضوع فکر می‌کنند که دیگر ماشینشان قابل تعمیر نیست و نیاز هست که آن را به گورستان ماشین‌ها منتقل کنند. اما این پایان راه …