تبلیغ جالب کوکاکولا برای یادگیری رانندگی توسط خانومان عربستانی + فیلم • مهر و موم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

برند “کوکا کولا” می‌تواند جزو آخرین شرکت‌های بزرگ جهانی باانجام گرفت که با هستفاده از قانون جدید عربستان سعودی در لغو ممنوعیت رانندگی خانومان، تصمیم به ساخت یک ویدیو تبلیغاتی بگیرد.
در این خصوص شرکت‌های بزرگ خودروسازی تبلیغات گوناگونی پیرامون این موضوع آماده …